Menu
MŠ Letohrad
MATEŘSKÁ ŠKOLATAUŠLOVA

Historie budovy

V roce 1900-1901 zahajují společníci Gustav Fischl a Bedřich Engl  v dřívějším Kyšperku výstavbu továrny na výrobu bavlněných látek v mechanické tkalcovně. Po desetiletém vcelku úspěšném podnikání zadává G. Fischl vyprojektování obytné budovy na přilehlých pozemcích továrny. Tímto okamžikem se otevírá historie budovy, která byla dokumentačně vyprojektována 24. března 1910 vídeňským projektantem a stavitelem R. Markem a ještě téhož roku 8. června byla stavba schválena a povolena místním starostou panem Kryštofkem.

První světová válka odsunula počátek výstavby o celých 10 let. Ale toto zpoždění znamenalo určitý přínos do nového projektu, který byl obohacen modernějšími prvky.

Po skončení první světové války byla budova postavena místním stavitelem panem Vojtěchem a v roce 1922 předána do užívání Gustavu a Leonii Fischlovým.

V roce 1941 jsou jako židé manželé Fischlovi se synem Zdeňkem a dcerou Valerií deportováni do Terezína. Jejich majetek byl konfiskován a postoupen svitavským podnikatelům Ettlovým.

V roce 1945 se manželé Fischlovi vrací z koncentračního tábora, ale již bez syna Zdeňka a dcery Valerie, kteří tam zahynuli. Nastává doba politické nestability a v roce 1948 manželé Fischlovi opouští republiku. Jejich majetek je zestátněn a po čase užíván jako ubytovna. Malá část objektu byla užívána jako dětský útulek. Po čase kdy narůstala její důležitost, se věnovalo na její rozšiřování a modernizaci stále větší množství prostředků.

Po několikaletém úspěšném provozu školky a jeslí, byla budova vyčleněna pouze pro toto předškolní zařízení, neboť byla k tomuto účelu nejideálnější budovou v Letohradě, navíc umocněna překrásným prostředím. Toto období je počátek vzniku závodní školky. V období, kdy budova patřila textilním závodům prodělala několik stavebních úprav v souladu s nejmodernějšími poznatky. Od roku 1978 patří budova školky i jeslí státu. Interiér školky se stále modernizuje, upravuje k potřebám dětí a vybavuje novým zařízením.

Gustav Fishl 
 Gustav Fishl


Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na